PROJEKTY DOMÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOMY DREWNIANE


Rok założenia 1998 r.

O firmie:
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT specjalizuje się w projektowaniu architektoniczno-konstrukcyjnym. Naszym terenem działania jest głównie województwo małopolskie oraz województwa przyległe. W projektowaniu stosujemy najnowocześniejsze zdobycze techniki przez co możemy być konkurencyjni a zarazem realizować szybciej i lepiej powierzone nam zadania. Dzięki wyposażeniu w oprogramowanie inżynierskie najnowszej generacji, możemy sprawnie, ekonomicznie i bezpiecznie projektować. Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu:
 • ROBOT OFFICE, Rcad żelbet, Rcad stal - firmy RoboBAT z Krakowa;
 • MegaCAD - firmy MegaTech;
 • Pakiet SPECBUD - firmy Specbud z Gliwic;
 • AutoCAD 2008 i Revit Architecture 2008 - firmy Autodesk;
 • Arcon6+, DuoCAD, Rama3D - firmy Intersoft z Łodzi
Przy realizacji inwestycji współpracujemy z wysokiej klasy doświadczonymi projektantami poszczególnych branż, posiadajacymi uprawnienia budowlane oraz z rzeczoznawcami (Sanepid, BHP, P.Poż.) Największe doświadczenie posiadamy w zakresie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego. Wykonywaną przez nas dokumentację cechuje szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna co gwsarantuje wysoką jakość opracowań oraz pozwala zminimalizować koszty realizacji obiektów. Dzięki wykorzystaniu w swojej pracy możliwości jakie daje technika komputerowa CAD (Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania) możemy "zwiedzać" obiekty z zewnątrz i wewnątrz jeszcze przed ich wybudowaniem. Prezentacje te cieszą się olbrzymim powodzeniem - inwestor może czynnie uczestniczyć w projektowaniu własnego domu.

Dla przybliżenia naszych możliwości projektowych, wyszczególnimy kilka tematów projektowych, a mianowicie:
 • kilkadziesiąt projektów indywidualnych architektoniczno-budowlanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z projektami zagospodarowania terenu, bądź adaptacjami (przystosowaniem) projektów gotowych do lokalnych warunków terenowych;
 • duża ilość projektów indywidualnych budynków: gospodarczych, garaży, małych budynków inwentarsko-składowych;
 • rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych;
 • projekt architektoniczo-budowlany budynku handlowo-usługowego wraz z budynkiem magazynowym o pow. łącznie 670 m2,
 • kilka projektów hal przemysłowych,
 • projekt konstrukcji zadaszenia ze szkła mocowanego punktowo nad wejściami dla Centrum Handlowo-Rozrywkowego PLAZA w Poznaniu;
 • projekt konstrukcji zadaszenia ze szkła mocowanego punktowo nad wejściami nr 2 - 6 dla Silesia City Center w Katowicach
 • projekt podpór tymczasowych pod rusztowanie ustroju nośnego przebudowywanego mostu drogowego w ciągu ul. Tarnowskiej (DK nr 75) nad rzeką Kamienicą w Nowym Sączu.
Ponadto Biuro Projektów KONST-PROJEKT prowadzi nadzory nad budowami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych obiektów. Pośród najważniejszych należy wymienić nadzór nad budową mostu o rozpietości 14 m nad rzeką Binczarka w Binczarowej oraz nadzory nad budowami stacji bazowych telefonii komórkowej PlusGSM przez P.B.T.M "STANBUD".

Nasza oferta:

 • Projektowanie w zakresie rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjnych wszelkich obiektów, rozbudowy budynków mieszkalnych, projekty przyłączy, zjazdów z dróg publicznych do budynków, projektowanie dróg kategorii L, Z, D,
 • Sprzedaż projektów gotowych znanych i cenionych na rynku firm projektowych. Oferujemy do sprzedaży około 1200 projektów gotowych opracowanych przez biura projektowe w całym kraju: budynki mieszkalne, wolnostojące, szeregowe, letniskowe i obiekty towarzyszące: gospodarcze, raraze, inwentarskie, hale uniwersalne, budynki usługowo-handlowe i inne. Posiadamy w swojej ofercie projekty autorstwa nastepujących biur projektowych: ARCHETON - Kraków, ARCHON - Myślenice, MTM.Styl - Białystok, ATRIUM - Bielsko-Biała, ARCHIPELAG - Wrocław, KB Projekt - Kraków. Zapewniamy swoim klientom fachowe doradztwo i pomoc w wyborze właściwego projektu a także możliwość porównania istniejących na rynku rozwiązań. Korzystając z wieloletniego doświadczenia jesteśmy w stanie pomóc w dokonaniu właściwego wyboru, co w przypadku inwestycji budowlanej ma zasadnicze znaczenie w przyszłości i warunkuje zadowolenie z dobrze poczynionej inwestycji. W celu dokładnego przeanalizowania oferty jest mozliwość bezpłatnego wypożyczenia katalogów w/w firm (kaucja do zwrotu). 
 • Kosztorysowanie, nadzory budowlane,
 • Oceny stanu technicznego budynków oraz innych obiektów - ekspertyzy techniczne budynków oraz budowli,
 • Pomoc w załatwianiu formalności - reprezentowanie inwestora przed urzędami, uzgodnienia. Oferujemy wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę:
  • aktualizacja map do celów projektowych, sporządzenie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów;
  • uzyskanie warunków dostaw: energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości płynnych, gazu;
  • uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który poda nam warunki jakie musi spełniać dany obiekt w danym terenie (wysokość oraz kubatura budynku, rodzaj oraz kąty nachylenia połaci dachowych, dopuszczalny rodzaj zabudowy w danym terenie). Uzyskanie warunków technicznych zabudowy i zagospodarowania terenu - w gminach gdzie brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
  • pomoc w wyborze projektu budynku mieszkalnego i/lub gospodarczego, inwentarsko składowego itp. - gotowego lub wykonanie takiego projektu jako projektu indywidualnego;
  • opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu - uzgodnienie przyłączy oraz lokalizacji budynku na działce w Zespole Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (Z.U.D.P.);
  • projekty branżowe przyłączy oraz wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji, instalacji elektrycznych, gazu, centralnego ogrzewania;
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji.
Ty siedzisz w domu, a my, chodzimy po Urzędach w Twojej sprawie.
 • Porady techniczne z zakresu budownictwa.


 
 

Kontakt:
tel. kom.: 693-533-076,  603-127-360
tel/fax: (018) 548-36-66
e-mail: biuro@m-projekt.net.pl

Zapraszamy: Pon-Pt w godz. od 9 - 17

Siedziba Firmy:
Biała Niżna - budynek Spółdzielczego Zakładu Produkcyjno Usługowego
33-330 Grybów

Zobacz mapkę dojazdu.


Przystępne ceny na oferowane usługi